Akut, travmatik ve kronik yara bölgesinin steril bir şekilde kapatılarak kontrollü ve yara yatağına homojen dağıtılmış negatif basınç uygulanması temeline dayanır. Bu sistemde, akıllı tedavi cihazı ile yara bölgesine kontrollü negatif basınç uygulanır.


Vakum Yardımlı Yara Tedavisinin Etkisi

Yara bölgesinde oluşturduğu kontrollü negatif basınç sayesinde enfeksiyon ve eksudayı uzaklaştırarak yaraların daha kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır. İyileşme süresini kısaltarak hastaların hastanede yatış süresini azaltarak aynı zamanda ekonomik açıdan avantaj sağlamaktadır.

Fava Negatif Basınç Yara Tedavisi Yara Üzerinde;

 

* Yara Eksudasını Uzaklaştırır
* Organik ve inorganik partikülleri
* Hücre migrasyonunu ve yeni doku oluşumunu Sağlar
* Lokal mikrosirkülasyonu
* Yeni kapillerin oluşmasını
* Yara bölgesinde sürekli olarak negatif basıncın devamını
* Lokal ödemi Azaltır
* Bakteri kolonizasyonunu
* Yara yatağında hissedilen acıyı

 


Avantajları

 • Granülasyon doku oluşumu sağlar
 • Lokal ödemi azaltır
 • Bakteri sayısını azaltır
 • İyileşme süresini kısaltır
 • Tedavi maliyetini azaltır
 • Hasta yatış süresini kısaltır.


Endikasyonları

 • Bası ülserleri
 • Diyabetik ülserler
 • Venöz staz ülserler
 • Subakut yaralar
 • Greftler, flepler
 • Abdominal yaralar
 • Diğer postoperatif yaralar
 • Enfekte yaralar


Kontrendikasyonlar

 • Nekrotik dokulu yaralar
 • Tedavi edilmemiş osteomiyelit
 • Açıktaki arterler veya venler
 • İncelenmemiş fistüller